Beleidsplan

Jaarlijks stellen we nieuwe doelen op waarrond we als organisatie willen werken.

Voor 2021 gaan we aan de slag met volgende projecten:

Allereerst streven we ernaar om ons cliëntendossier volledig elektronisch te maken. Concreet wil dit zeggen dat we geen gebruik meer maken van papieren dossiers. Alle informatie wordt, in kader van veiligheid, online gebundeld. Daarnaast zullen cliënten thuis zelf gebruik kunnen maken van het zorgportaal. Via dit portaal kunnen cliënten hun eigen dossier raadplegen. Dit omdat we het belangrijk vinden om cliënt en zijn netwerk zo veel mogelijk te betrekken binnen onze begeleidingen. Ook bij een evaluatie is het de bedoeling dat cliënt en netwerk mee participeren.

Verder willen we de inhoud en de organisatie van onze job bekijken. Dit zullen we onder andere doen door een werkbarometer. Via deze barometer meten we elke week aan de hand van een kleurencode hoe groot de werkdruk de voorbije week was en koppelen we er eventuele acties aan.

 

Meerjarenbeleidsplan (klik op de afbeeldingen om de afbeelding groter te bekijken)

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec