Beleidsplan

Jaarlijkse stellen we nieuwe doelen op waarrond we als organisatie willen werken.

Voor 2022 gaan we aan de slag met volgende projecten:

Ons eerste project richt zich op het betrekken van de aanmelder en/of het netwerk tijdens de intakeprocedure. Op deze manier pogen we een volledig beeld te krijgen van welke wensen op de verschillende levensdomeinen er bij de cliënt en hun netwerk zijn en verkennen we of VESTA hierop een passend aanbod kan bieden. 

Daarnaast zullen we ons verdiepen in het thema van diversiteit en vreemde culturen. Regelmatig krijgen we vragen voor mensen van andere origine, we proberen hierop in te spelen door ons bij te scholen in dit thema.

 

Meerjarenbeleidsplan (klik op de afbeeldingen om de afbeelding groter te bekijken)

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec