GGZ-casusoverleg

VESTA organiseert sinds 2016 het GGZ-casusoverleg.

Op dit casusoverleg kunnen verschillende diensten onder de vorm van intervisie samen nadenken over situaties waarbij het omgaan met een persoon met een psychische kwetsbaarheid moeilijk verloopt. Deze casussen kunnen anoniem ingebracht worden door de deelnemers. Doelstelling is om via uitwisseling tussen GGZ– en niet-GGZ-actoren de deskundigheid van beide sectoren te bevorderen. Er worden concrete tips rond hoe omgaan met psychisch kwetsbare personen, waar  je terecht kan in specifieke situaties, wat het aanbod voor bepaalde doelgroepen in de regio is… uitgewisseld.

Dit GGZ-casusoverleg richt zich naar alle medewerkers van diensten gezinszorg, thuisverpleging, maatschappelijk werk van de mutualiteiten, palliatieve zorg, OCMW (sociale dienst en dienst thuiszorg) en CAW. Per overleg kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Concrete casussen kunnen ingebracht worden door de deelnemers.

Per sessie volgt nog een aparte uitnodiging.   Data in 2022: 5/5 in Heule , 29/9 in Menen

   

Kostprijs: gratis

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec